Richard Gajniak - Comp-Servis, predaj výpočtovej a kancelárskej techniky

volajte : 043 / 3812028 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   Dialkova sprava

Všeobecné podmienky vernostného systému Richard Gajniak - Compservis

Základné ustanovenia a pravidlá Vernostného systému firmy Richard Gajniak Compservis (ďalej len „VS“).

 

1.1. Tieto základne podmienky  vernostného systému upravujú vzťahy medzi fyzickými,  právnickými aj súkromnými osobami (zákazníkmi) a firmou Richard Gajniak - Compservis, ako prevádzkovateľa predajne Compservis na ul. Železničiarov č. 296/40, v Trstenej a prevádzkovateľa internetového obchodu www.mojpocitac.eu.

1.2. Základné aj Všeobecné  podmienky môžu byť firmou Richard Gajniak - Compservis počas trvania platnosti Vernostného systému a programu vernostných kariet kedykoľvek upravené, alebo inak zmenené.

1.3. Zmeny nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na našom portáli www.comp-servis.sk a v predajni Compservis. 

1.4. Vernostný systém je systém sledovania a vyhodnocovania  nákupov jednotlivých zákazníkov na predajnom mieste – predajni.

1.5. Využívať výhody vernostného systému je oprávnená ktorákoľvek fyzická, právnická, alebo súkromná osoba – zákazník, ktorá sa stane jeho právoplatným členom.

2. Vznik členstva vo Vernostnom systéme

2.1. Členom VS sa môže stať každá fyzická, právnická aj súkromná osoba (zákazník), ktorá požiada o vydanie Vernostnej karty (ďalej „VK“).

2.2. VK bude zákazníkovi vydaná po vyplnení Žiadosti o vydanie vernostnej karty. Podmienkou vydania karty je súhlas so Všeobecnými podmienkami VS vyjadrený svojim vlastnoručným podpisom na Žiadosti o vydanie VK.

2.3. Podpísaním Žiadosti o vydanie vernostnej karty dáva člen VS podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie a uchovávanie svojich osobných údajov uvedených v Žiadosti o vydanie vernostnej karty, ako aj údajov o nákupoch tovaru ním uskutočnených a službách ním využitých, ktoré počas jeho členstva vo VS získal (napr. druh, množstvo tovaru). Zároveň dáva súhlas k tomu, aby mu firma Richard Gajniak – Compservis zasielala informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a ďalších marketingových aktivitách.

2.4.  Zákazník sa môže požiadať o vernostnú kartu osobne na predajni, prípadne môže o ňu požiadať na internetovej stránke.

2.5. Richard Gajniak – Compservis sa zaväzuje všetky osobné údaje zákazníka uvedené v Žiadosti spracovávať a používať výlučne na marketingové účely a na účely prevádzkovania VS Richard Gajniak - Compservis .

3.  Vernostná karta

- je zákaznícka vernostná karta, ktorú možno získať na základe vyplnenia Žiadosti o vydanie vernostnej karty.

VK môže byť zo strany prevádzkovateľa Richard Gajniak – Compservis kedykoľvek upravená a to aj bez upovedomenia zákazníkov a držiteľov kariet. Výhody vernostnej karty môžu byť priznané len po predložení kartičky počas účtovania tovaru. Dodatočne nie je možné vymáhať uznanie zľavy.

3.1.  Výška všetkých poskytovaných zliav

   1% z hodnoty nákupu tovaru

15% z hodnoty vykonaných servisných prác

3.2. Výhody zákazníckych vernostných kariet

 Bezplatné zasielanie špeciálnych aktuálnych individuálnych akciových ponúk (len pre členov VS) na Váš e-mail alebo poštou 

4. Ukončenie VK alebo zánik členstva vo VS 

Členstvo vo Vernostnom programe Richard Gajniak – Compservis zaniká: 

4.1. Doručením písomného oznámenia člena o zrušení členstva v Vernostnom systéme zaslaného spolu s kartou. Zánikom členstva vo Vernostnom programe zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva vo Vernostnom systéme Richard Gajniak – Compservis.

4.2. Z dôvodu odvolania súhlasu so spracovaním údajov pre účely marketingu v súlade s Vyhláškou o ochrane osobných údajov.

4.3. Strata, poškodenie a odcudzenie VK.

5. Všeobecné a záverečné ustanovenia

5.1. Členstvo vo Vernostnom systéme Richard Gajniak – Compservis a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné. 

5.2. Firma Richard Gajniak – Compservis si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné  podmienky Vernostného systému ako aj poskytované výhody a pravidlá ich získavania. 

5.3. Richard Gajniak – Compservis si vyhradzuje právo na ukončenie Vernostného systému a programu Vernostných kariet.  Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu. Po tomto termíne nebudú vydávané  žiadne karty Vernostného systému Richard Gajniak – Compservis a nebudú pripisované ani uplatňované žiadne výhody. 

5.4. Tieto Všeobecné  podmienky Vernostného systému Richard Gajniak – Compservis nadobúdajú platnosť  od  1.1.2014

Nachádzaš sa tu: úvod Ponuka služieb Vernostná karta zliav Všeobecné podmienky vernostného systému

Rýchly kontakt

Richard Gajniak-CompServis
Železničiarov 296
028 01 Trstená

tel. 043 / 3812028
mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počet návštev :
2069471

Rychly kontakt mapa

Mapa

POMOC ...

Spustite a odovzdajte kody