Nákup na splátky

AKCIOVÝ LETÁK

Fakturačné údaje

 

Richard Gajniak - CompServis, Železničiarov 296/40, 028 01 Trstená

IČO : 43142001, DIČ : 1044693815, IČDPH : SK1044693815

Banka : SLSP , účet : 0323106678/0900, IBAN : SK4509000000000323106678, BIC : GIBASKBX

Registrácia Okresný úrad Námestovo, Číslo živnostenského registra: 560-9959